fbpx

STRATEGIA

Opis projektu

  • Klient: Dostawca aplikacji i usług informatycznych
  • Data projektu: 2019
  • Branża: Usługi IT

Wyzwanie

Opracowanie strategii i dostarczenie planu strategicznego, który zakłada zrównoważony rozwój – wzrost sprzedaży w celu rozwinięcia struktury wewnętrznej i usprawnienia procesów, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu bezpośredniego zaangażowania właściciela w codzienne operacje, takie jak administracja i obsługa klienta.

Rozwiązanie

Projekt zaczęliśmy od szczegółowego przeanalizowania rynku komorników sądowych. Zapoznaliśmy się z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi pracy komornika. Ponadto poznaliśmy działania konkurencji bezpośredniej i pośredniej.  Mając takie podstawy, zbadaliśmy główne obszary działalności firmy – proces sprzedażowy, działania marketingowe oraz procesy związane z obsługą klienta.  W konsekwencji zidentyfikowaliśmy potencjał rozwojowy i luki wymagające poprawy. Zdefiniowana na nowo buying persona, przeprowadzona segmentację klientów i analiza produktowa pokazała nam duży potencjał na dosprzedaż. Zaproponowaliśmy również nową strategię marketingową w zakresie kanałów dystrybucji, polityki cenowej oraz komunikacji marki. Poza tym zarekomendowaliśmy usprawnienie procesu obsługi klienta i wdrożenie programu przeniesienia wiedzy oraz odpowiedzialności z właściciela na podwładnych.

Rezultat

Biznes zatwierdził zaproponowaną strategię sprzedażowo – marketingową, która prognozuje wzrost zysku o 26%, niezależnie od zwiększonych kosztów na rekrutację, szkolenia i motywacyję pracowniczą. Działania operacyjne firmy zaplanowaliśmy tak, aby właściciel mógł skupić się na strategii i zarządzaniu. Cała strategia została opisana i przedatwiona w postaci planu strategicznego.

Zainteresowany współpracą?

See Live Project

Inne projekty

KOMUNIKACJA

Zobacz projekt

RENTOWNOŚĆ

Zobacz projekt

TSL STARTUP

Zobacz projekt