fbpx

KOMUNIKACJA

Opis projektu

  • Klient: Producent materiałów dla górnictwa.
  • Data projektu: 2019
  • Branża: Chemiczna

 Wyzwanie

Zarząd spółki zidentyfikował dwa obszary deficytowe: brak komunikacji marki pracodawcy w internecie (szczególnie social media) oraz problemy z komunikacją wewnętrzną.

Rozwiązanie

Przeprowadziliśmy analizę potrzeb w zakresie komunikacji online. W rezultacie, opracowaliśmy i przeprowadziliśmy dedykowany program szkoleniowy dla działów marketingu, PR, HR oraz dla kadry kierowniczej. Drugim etapem prac był szeroko zakrojony audyt komunikacji wewnętrznej. Celem było zidentyfikowanie silnych i słabych stron istniejącego w firmie systemu komunikacji. Zaangażowaliśmy  również pracowników wszystkich działów. W konsekwencji wybraliśmy 100–osobową grupę reprezentatywną i wykonaliśmy badanie satysfakcji. Działanie pomogło nam określić potrzeby i preferencje pracowników w zakresie komunikacji wewnętrznej. 

Rezultat

Dzięki powyższym działaniom pracowaliśmy wskazówki dotyczące strategii marki w internecie. Zalecenia dotyczyły oprawy widoczności (zmiany na stronie www, obecność w social mediach) oraz wiekszej ilości działań kontentowych nastawionych na budowanie wizerunku stabilnego pracodawcy i eksperta w branży.

Zarząd otrzymał dokument opisujący i podsumowujący wyniki badania satysfakcji pracowników.  Przedstawione zostały także rekomendacje jak usprawnić komunikację wewnętrzną w spółce.

Zainteresowany współpracą?

See Live Project

Inne projekty

RENTOWNOŚĆ

Zobacz projekt

STRATEGIA

Zobacz projekt

TSL STARTUP

Zobacz projekt