fbpx

RENTOWNOŚĆ

Opis projektu

  • Klient: Dostawca aplikacji i usług hostingowych
  • Data projektu: 2018
  • Branża: Usługi IT

Wyzwanie

Poprawa rentowności prowadzonych projektów – zbyt długi czas od inicjacji do zamknięcia projektu.

Rozwiązanie

W pierwszym etapie działania przeprowadziliśmy analizę AS-IS. Celem było określenie potencjału i luk wymagających usprawnienia. Niezależnie od tego, wspólnie z zespołem firmy, omówiliśmy oferty, role, procedury, procesy i systemy wspomagające realizację usług. Następnie zarekomendowaliśmy trzy główne obszary do poprawy: komunikacja, prowadzenie i kontrola projektów, zmiany w umowach z klientami. Ustaliliśmy, że podstawowym narzędziem do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej będzie CRM. W toku dyskusji i bazując na przeprowadzonej analizie, zredefiniowaliśmy rolę oraz zadania Projekt Managera. Ponadto zaleciliśmy szereg działań naprawczych i udrażniających. Między innymi takie jak: organizacja regularnych spotkań i konsultacji w celu ustalania priorytetów, harmonogramowanie każdego projektu oraz stworzenie master harmonogramu obejmującego całe portfolio projektowe. Poza tym, podkreśliliśmy wagę liczenia czasu pracy i systematycznego rozliczania budżetu każdego projektu. Nanieśliśmy także zmiany do zapisów w umowie na wykonanie usług oraz ustaliliśmy zakres wymaganych załączników do umowy – specyfikację projektu, harmonogram i protokół odbioru.

Rezultat

Wymierne skrócenie czasu prowadzonych projektów i poprawa ich rentowności do 20% w zależności od kompleksowości danego projektu.

Zainteresowany współpracą?

See Live Project

Inne projekty

KOMUNIKACJA

Zobacz projekt

STRATEGIA

Zobacz projekt

TSL STARTUP

Zobacz projekt