fbpx

Efektywny plan marketingowy

wskaźniki KPI

Efektywny plan marketingowy

Efektywny plan marketingowy? Jak to zmierzyć?

Często dyskutując jak budować efektywny plan marketingowy i skuteczne strategie marketingowe, klienci mają różnego rodzaju wątpliwości. Mówią, że już to przerabiali i nie sprawdziło się.

Wiedzą dokładnie kto jest ich klientem i gdzie on jest. Mają spisane cele i plan komunikacji  oraz kampanii marketingowej, ustalone KPIs. Jednak później, po głębszej analizie, okazuje się, że zabrakło konsekwencji w bieżącym monitorowaniu ustalonych wskaźników.

Trzeba pamiętać, że biznes żyje i zmienia się, tak jak jego otoczenie. Precyzyjny plan marketingowy, wyznaczone konkretne cele i ich mierzalne wskaźniki nie zawsze przyniosą pożądane efekty.

Dlaczego?

Wskaźniki, które sygnalizują problemy w realizacji założonych celów, wymagają podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, a nieraz nawet całkowitej zmiany i reorganizacji wcześniejszych planów. Brak regularnej kontroli i odpowiedniego reagowania może zakończyć się sporym niepowodzeniem.

Jakie wskaźniki marketingowe badać?

Możesz szczegółowo badać ruch na stronie www, zasięgi mediów społecznościowych i zaangażowanie użytkowników, efekty mailingu, content marketingu i płatnych kampanii. Masz do tego świetne narzędzia, zarówno bezpłatne – Google Analytics, Google Alerts, Google Trends, jak i płatne – SemRush, Webtrends czy HotJar.

Oczywiście wskaźników jest cała masa, ale nie o ilość chodzi! Zadbaj, aby były spójne z celami, które sobie stawiasz, a potem na bieżąco monitoruj i reaguj.

Pochyl się też nad analizą i wyciągaj wnioski na temat tego, które kanały są najbardziej efektywne, tj. generują największą proporcję  klientów do pozyskanych leadów, najniższe koszty pozyskania i najwyższy przychód. One są najistotniejsze!

  • Proporcja klientów do leadów

Duża ilość leadów nie determinuje sukcesu działań marketingowych. Najistotniejsza jest jakość leada, bo zależy nam, żeby ostatecznie zamienił się na klienta. Niemniej jednak są takie branże, szczególnie w sektorze B2C, gdzie tylko bardzo duża liczba leadów gwarantuje odpowiedni poziom sprzedaży, a marża jest mocno uzależniona od kosztu pozyskania leada.

  • Koszt pozyskania leada

Składa się na niego ogół kosztów jakie ponosisz, aby pozyskać leada w danym kanale komunikacji. Na przykład, pozyskanie leada z Facebooka może łączyć się z opłatą za prowadzenie fan page przez freelancera, kosztem płatnych kampanii, nagród konkursowych, zakupionych zdjęć etc. Najlepiej mierzyć koszt pozyskania leada oddzielnie dla każdego źródła, ponieważ w ten sposób od razu będziesz mógł sprawdzić najbardziej optymalne dla Ciebie kanały.

  • Przychód wygenerowany przez leada

To kwota jaką uzyskujesz ze sprzedaży do danego leada. Wskaźnik warto analizować wespół z kosztem pozyskania leada. Dowiesz się wówczas, które leady są najbardziej dochodowe. Twoje decyzje dotyczące budżetu marketingowego będą bardziej świadome. Łatwo dobierzesz inne kanały, które będą dla Ciebie najbardziej przydatne.

Dlaczego warto wyznaczać i monitorować KPIs?

KPIs nie tylko mówią czy strategia jest skuteczna, ale dostarczają mnóstwo danych liczbowych. Możesz łatwo sprawdzić, które działania przynoszą rezultaty oraz określić ewentualne problemy, zbadać ich przyczyny i podjąć plan naprawczy. Inaczej mówiąc spowodować, że  Twój plan marketingowy stanie się efektywny

Chcesz o tym porozmawiać? Napisz do nas na kontakt@doradztwowbiznesie.pl