fbpx

Płynność finansowa

Płynność finansowa-przepływy gotówkowe

Płynność finansowa

Jak zadbać o płynność finansową?

Nikogo nie trzeba przekonywać, że płynność finansowa to zwyczajne być albo nie być na rynku. To ona  determinuje czy firma jest zdolna rozwijać się czy nie. Czy problemy z gotówką są przejściowe, czy może stan ten utrzymuje się już przez pewien okres i dalsza egzystencja firmy jest zagrożona. W rezultacie, bez podjęcia konkretnych działań naprawczych, utrzymujący się brak płynności finansowej może doprowadzić nawet do upadłości.

Co wpływa na płynność finansową?

Płynność finansowa zależy od kilku podstawowych czynników, takich jak: struktura aktywówaktywa bieżące, zobowiązania bieżące i długi oraz długość cyklu operacyjnego.

 

doradztw w biznesie - płynność finansowa

Czy monitorujesz płynność finansową?

Odpowiadając sobie na to pytanie zastanów się czy na bieżąco kontrolujesz wszystkie obszary ważne z punktu widzenia przepływów gotówkowych.  Właśnie od tej wiedzy zależy Twoje powodzenie:

#1 Zarządzasz należnościami od kontrahentów

 • analizujesz proces spływu gotówki (order to cash) – jesteś pewny, że jest optymalny, tj. krótki i sprawny, a terminy płatności dostosowane są do oferowanych produktów i usług
 • sprawdzasz strukturę należności – określasz wskaźniki (m.in. DOS) w podziale na grupy klientów, robisz scoring, który pomaga określić rentowność poszczególnych grup

#2 Optymalizujesz stan zapasów

 • uwzględniasz cały łańcuch logistyczny i utrzymujesz tylko taki poziom zapasów, który zapewnia płynność dostaw

#3 Monitorujesz zobowiązania i koszty

 • analizujesz proces akceptacji – sprawdzasz czy nie ma luk, które generują nadmierne koszty
 • uszczelniasz procedury – raz ustalone zasady systematycznie weryfikujesz i dostosowujesz

 

doradztw w biznesie - płynność finansowa

Kiedy uzyskanie płynności finansowej oznacza restrukturyzcję?

Po pierwsze, nawet przejściowe problemy z płynnością finansową powinny być sygnałem do zastanowienia się czy obrana strategia sprzedażowo – marketingowa działa. Jeżeli tak, to zastanów się jak obniżyć koszty funkcjonowania, aby uzyskać większą rentowność i w konsekwencji poprawić płynność. Jakie zatem działania należy wykonać, aby mieć pełny obraz firmy i zaplanować efektywne zmiany?

Zrób przegląd i analizę:

 • podstawowych dokumentów firmy: rachunek zysków i strat oraz bilans
 • kosztów stałych i zmiennych
 • kluczowych umów
 • struktury zatrudnienia oraz kosztów funkcjonowania departamentów wewnątrz firmy

I co dalej?

Działaj proaktywnie! To Twoja firma i Twoja przyszłość.
Nie czekaj, aż brak płynności zagrozi jej istnieniu. Jeżeli sytuacja jest dla Ciebie nowa i nie masz odpowiedniej wiedzy, zapraszamy do kontaktu – kontakt@doradztwowbiznesie.pl

Źródła:

 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktywa
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ynno%C5%9B%C4%87_finansowa